عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 7

Project # 7

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

Project # 8

Project # 8

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

Project # 6

Project # 6

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

Project # 5

Project # 5

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)