آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

Project # 5

Project # 5

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

Project # 6

Project # 6

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

Project # 8

Project # 8

Project # 7

Project # 7

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو